Icon Business Solutions

Om oss

Fra venstre: Systemutvikler Jonas Hjalland, daglig leder Reidar Poulsen, konsernsjef Halvdan Nicolaysen og teamleder database Kristina Litviniene. Icon Solutions har i tillegg flere IT-ressurser i utlandet.

Fremst på masterdata for næringslivsadresser

Icon Business Solutions er et SaaS-selskap (Software as a Service) med internasjonale ambisjoner, og med Norge og Sverige som hjemmemarked. Kjernekompetansen er master data management for næringslivadresser, og selskapet er ledende på to kritiske prosesser:

  1. Innhente kontaktdata fra åpne kilder, f.eks. Bing, LinkedIn, Google, Proff.no, Proff.se og foretaksregistrene i Norge og Sverige, for deretter å systematisere, bearbeide og berike dataene.
  2. Verifisering og kontinuerlig oppdatering. Disse to faktorene er avgjørende for å sikre at dataene har reell verdi, slik at høy deliverability sikres.

Resultatet av merverdien som skapes er at norske og svenske virksomheter kan benytte vår egenutviklede teknologi, AI-roboten Balthazar, for å nå yrkesaktive – på personnivå. For eksempel når virksomhetene mot en bestemt målgruppe skal gjøre en spørreundersøkelse, sende ut en nyhet, gjennomføre en markedskartlegging eller utføre salgsaktiviteter. Balthazar er klar for markedet, på kommersielle vilkår, i løpet av vinteren/våren 2022.

Unik innsikt etter 30 år med databasearbeid

Flere selskap håndterer enkelte av disse prosessene. For eksempel Bring (Norge), Symplify og Apsis (begge fra Sverige), Vainu (Finland), samt Hubspot, SendinBlue og Mailchimp (alle fra USA), men vår kartlegging viser at ingen ivaretar hele verdikjeden. Icon Business Solutions evne til å nå ansatte og ledere i arbeidslivet, på et personlig nivå, er derfor unik.  

Vår spisskompetanse er resultat av nær 30 års erfaring med kontaktdatabaser og direktemarkedsføring av flere tusen konferanser og kurs mot yrkesaktive i fire land (Norge, Sverige, Danmark og Tyskland). Siden 1990-tallet har nøkkelpersonene bak Icon Business Solutions, gjennom søsterselskapet Icon Business Training (eier av Confex AS), gått gjennom alle utviklingsfasene i distribusjon av innhold. Fra tiden hvor konferanseprogrammene ble distribuert som DM i posten, direkte til arbeidstakerne, og hvor bransjen som oppdaterte og solgte næringslivsadresser var betydelig, til i dag hvor digital kommunikasjon har overtatt fullstendig. Parallelt med «post-døden» forsvant også tjenestene rundt oppdatering og salg av næringslivsadresser, og dermed forvitret distribusjonskanalen for konferansene.

For oss var dette et paradigmeskifte. Utfordringen ble enda større ved at det nå også manglet aktører som kunne tilby reelle næringslivsadresser på personnivå. Løsningen ble da å utvikle de kritiske IT-løsningene selv.

Halvdan Nicolaysen

Vi brukte svært mye tid på å lete etter aktører som kunne levere data med god nok kvalitet.  Vår betalingsvillighet var også betydelig, vi snakker her om millionbeløp i året. Da vi ikke fant noen, bestemte vi oss for å utvikle løsningene selv. Det var starten på Balthazar.

Halvdan Nicolaysen, gründer av Confex og administrerende direktør i Icon Media Group AS, morselskapet til Icon Business Solutions AS

Icon Media Group

ICON Business Solutions eies av Icon Media Group som også har 2 andre etablerte selskaper:

Icon Business GroupIcon Business TrainingIcon Business Media