Oppdaterte data sikrer god dekning

Data som forvitrer og blir irrelevante er det aller største problemet for bedrifter som skal kommunisere. Dette kalles churn, og det oppstår når;

Solutions graf

30-40 prosent av en kontaktliste forvitrer årlig

Churn-prosessen går også raskt, og vår erfaring er at 30-40 prosent av en kontaktliste forvitrer årlig. Det betyr at en liste med kontaktdata til 1000 personer i januar, er redusert til 600-700 reelle kontakter på slutten av året.

Skal kontaktlisten ha verdi, må den oppdateres kontinuerlig. Dette krever store ressurser. Icon Business Solutions er et av svært få selskaper – om noen – som tilbyr en slik tjeneste.

Konsekvensene av churn: Redusert dekning

Spesielt for selgere, hvor salgsomsetningen henger tett sammen med volumet av antallet telefoner, eposter eller møter de gjennomfører, er det svært alvorlig at kontaktlisten forvitrer.

Her er et eksempel på hvordan en salgsbedrifts omsetning direkte påvirkes av churn. Eksempelet tar utgangspunkt i at bedriften har brukt mye ressurser på å lage en kontaktliste med 1000 mulige kunder, som de gir til sine selgere.

Skal bedriften i dette eksempelet opprettholde et salgsvolum på 100 kunder per år, må listen oppdateres hvert eneste år med minst 400 nye prospect. For de aller fleste er dette en formidabel jobb som krever store ressurser.

Vår løsning: Oppdaterte data

Icon Business Solutions har utarbeidet systemer for å holde databasen oppdatert, og er din fremste partner for å hindre forvitring av data. I tillegg til avanserte verktøy og metodikk for å bygge databaser, behandler vi daglig hundretusener av datapunkter med ett eneste formål: Sørge for at dataene forblir relevante.

Med avanserte verktøy for å strukturere stillingsbetegnelser kan vi i tillegg øke antall prospects. Blant annet kan vi identifisere den opprinnelige personen på kontaktlisten, og hans eller hennes nye arbeidsplass, og samtidig angi etterfølgeren. Det gjør at du kan ligge i forkant, for eksempel tilby fornyelser av avtaler eller invitere til kundemøter. Gjennom vår innsikt og metodikk kan vi bygge reelle lister for kommunikasjon av hvilket som helst produkt eller tjeneste til yrkesaktive. Dataene vi tilbyr er også på tre språk; norsk, svensk og engelsk, som betyr at våre tjenester er like aktuelle for bedrifter i England og USA, som i Norge og Sverige.

Dette gjør vi:

Solutions Segment

Illustrasjon av vår segmentbygger, med ulike varianter av controller-funksjonen.

Jonas Hjalland

Vi skaper orden i ustrukturerte data. Dermed kan vi bygge solide segmenter, som sikrer at du når en konkret person, i en reell rolle og i en reell bedrift. I tillegg er vi solid på «deliverability» og kvalitetssikring av adresser. Dette gjelder både eksterne datakilder, samt bedrifter som eier et CRM-system som trenger opprydding.

Jonas Hjalland, systemutvikler i Icon Business Solutions